Labyrintens hjemmeside er pt. under ombygning, og siden er derfor ikke opdateret. Ved spørgsmål kan der tages kontakt til institutionsleder Helle Hvid, helhj@vejle.dk

I Labyrinten ønsker vi at skabe de bedste pædagogiske vilkår for en tryg og udviklende barndom. Et aktivt og konstruktivt forældresamarbejde prioriteres højt.

Der ligges vægt på kvalitet og nærvær i relationerne / dialogen imellem personale – børn og forældre.

Vi ønsker at udvikle en mangfoldighed af kompetencer hos børnene, og er glade for vores gode fysiske rammer og en fantastisk legeplads.

Pædagogisk ønsker Labyrinten at være i udvikling og at følge med i tidsånden.

Vi er derfor meget optaget af :

• Inkluderende fællesskaber hvor der er plads til alle.
• Venskaber og kammeratskaber som er basis for trivsel.
• Tryghed og overskuelighed for alle børn.
• Læring i aldersopdelte grupper og socialisering på tværs af grupper.
• Tid til leg og fordybelse hvor indretningen sikre denne mulighed.
• Et aktivt og udviklende udeliv.
• Godt forældresamarbejde hvor samtaler og opstart vægtes.

Vi vægter en omgangsform, så Labyrinten er et rart sted at være for både børn – forældre og personale.